• Hotline: 0989.132.999
    Email: info@diemnoi.com.vn

Quy Trình

Home » Quy Trình
Bước 1
Nộp hồ sơ phỏng vấn tại văn phòng
Bước 2
Hoàn thành bài kiểm tra tổng hợp về kiến thức liên quan đến công việc
Bước 3
Hoàn thành tốt thử việc
Bước 4
Trở thành thành viên của Điểm Nối và bắt đầu nhận việc 
[it_heading text=”ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT” head_tag=”h4″ extrabold=”bold” it_animation=”fadeInRight” head_color=”#69d61b”]
  • Các quy định cơ bản
  • Các nguyên tắc vệ sinh
  • Cách sử dụng khăn
  • Cách sử dụng hóa chất
  • Cách phân chia thời gian
[it_heading text=”THỰC HÀNH DỌN DẸP CÁC KHU VỰC” head_tag=”h4″ extrabold=”bold” it_animation=”fadeInRight” head_color=”#69d61b”]
  • Phòng khách, phòng ngủ
  • Phòng vệ sinh/Bếp
  • Ban công